Het verschil tussen onderzoekend en ontwerpend leren - C3

Introductie:

Hallo ik ben Dean en ik ben zestien jaar oud, ik woon in Amsterdam en ik ga u vertellen hou dit jaar voor mij is gegaan. Om te beginnen ga ik eerst praten over hoe ik O&O heb en hoe het ging over de jaren heen. Ik doe O&O voor vier jaar, sinds het eerste jaar op Metis Montessori Lyceum tot nu (juni 2021). Ik heb veel projecten gemaakt en veel portfolio’s gemaakt en dit jaar maak ik een nieuwe voor 3 havo 2020-2021. En mijn docent is Mara Rosendahl.

Mijn geschiedenis over O&O

Zoals ik al eerder heb gezegd doe ik O&O voor al vier jaar, en ik ben er nooit super goed in geweest maar ik was ook nooit de slechtste, mijn docent in het eerste was Frans Roukes en hij was ook mijn mentor en dat ging prima en ik stond aan het einde van dat jaar een 6,4 en dat vind ik een prima cijfer voor O&O. in het tweede jaar werd het iets rarer en ik had eerst Tessa Tilroe maar in het midden van het jaar was ze er opeens niet en toen hadden we 6 weken geen O&O en uiteindelijk kwam er een vervanger en zij heet Maartje de Jong, en aan het einde van het jaar stond ik een 6,1 voor O&O en dat is prima maar niet zo goed als in het eerste. en het eerste derde jaar was met Milly Scot en aan het einde van dat jaar stond ik een 4,5.

Periode 1:

CRISIS word cloud, business concept | Stock vector | Colourbox

Periode 1 voor O&O was voor mij een chaotische periode, en daarvoor zijn er veel redenen. In het begin van het jaar hadden Igor, Ezequiel en ik gemeld dat we dit jaar liever niet O&O zouden volgen omdat we dit vorig jaar hadden en dat het slechts een herhaling van vorig jaar zou zijn (uiteindelijk is dat helemaal niet zo). En daardoor werden we samen een groep en we hadden een deal gemaakt dat als we een 7,5 zouden halen of hoger dat we dan O&O voor het rest van het jaar niet meer zouden hoeven volgen, en we hadden als opdracht Amsterdam Light gekozen en als project kozen we een wereldbol die licht zou geven waar er plasticsoepen zijn en voor dat project heb ik een 3,7 gekregen en dat was wel te verwachten, daardoor moest ik voor de rest van het jaar nog steeds O&O volgen. We hadden besproken dat Igor voorzitter en materiaalbeheerder zou zijn, Ezequiel was geluidsbaas en ik was notulist. Ik vind dat ik veel gedaan heb voor onze groep en Ezequiel ook en Igor toch ietsjes minder vind ik.

Periode 2:

Periode 2 voor O&O ging beter dan periode 1, ik zat voor een groot deel in hetzelfde groepje maar dit keer zat Felicity er ook bij. En voor periode 2 hadden we een opdracht waar we op een creatieve manier van water moesten afkomen. De eerste helft van die periode was op school maar opeens moesten we van huis werken, en ook al was het irritanter lukte het ons nog om met een goed idee te komen en dat was een combinatie van onze drie ideeën en dat was dat we op een straat de stoep zouden verhogen en grotere putten in een trambaan met ruitenwissers op de straat. En we hadden in onze dummy een plattegrond getekend van de straat dichtbij Artis en we hadden het ook gemaakt in SketchUp en uiteindelijk hebben we het gepresenteerd met een bijgewerkte filmpje. We hebben uiteindelijk voor dat project een 5 gekregen en hoewel het beter is dan het eerste periode, het is nog steeds geen voldoende en nu sta ik een 4,3 voor O&O dat afgerond wordt op een 4. De taakverdeling was dit keer anders want we hadden niet specifieke rollen aangenomen maar we hadden de quiz genomen van werken met teamrollen en de top 3 resultaten waren: Dean- 20% Ambitieus, 14% Zorgdrager, 14% Bedrijfsman. Ezequiel- 17% Bedrijfsman, 14% Voorzitter, 13% Vormer. Felicity- 19% Moniter, 15% Voorzitter, 15% Groepswerker. Igor- 25% Plant, 25% Moniter, 17% Brononderzoeker. En ik vind dat we dit project het goed hebben verdeeld en dat het best wel gelijk qua bijdrage.

Periode 3:

Premium Photo | Illustration with single word success made of white letters  on blue

Periode 3 is de allerlaatste periode van het jaar en daarom ook het laatste project van het jaar, Ezequiel en ik hebben besloten dat we dit project alleen met z’n tweeën willen doen. De opdracht is dus dat we een trainingsmiddel moeten ontwerpen of een nieuwe trainingsmethode moeten bedenken voor een sportclub en daarvan dan ook de effectiviteit ervan onderzoeken. Deze periode wisselden we af tussen thuis werken en op school maar dit project ging goed, we hadden al best wel snel bedacht welke sport we de opdracht mee wilden doen en dat was tennis maar we hadden ook voor het geval dat als dat niet lukte als back-up plan volleybal. We moesten eerst de geschiedenis onderzoeken van de sport en dat deden we voor tennis en volleybal, daarna hadden we een opdrachtgever gevonden voor tennis dus we stopten met extra werk voor volleybal te maken voor het geval dat tennis niet lukte, maar daar hoefden we ons niet meer over zorgen. Onze onderzoeksvraag is: Kan je met de hardware nauwkeuriger en harder een forehand slaan? De deelvragen zijn: Belemmert de hardware je slag? Wordt je slag vertraagd met de hardware? Krijg je last van je lichaam vanwege de hardware? Al deze vragen zullen later beantwoord worden, vervolgens heb ik ook de PvE geschreven in mijn dummy en we hebben een paar dingen besteld op het internet en daarna hebben we ze zelf aangepast zodat het meer effectief is. We hebben ook een hypothese gemaakt en dat is dat we met de hardware ietsjes langzamer gaan slaan maar ook nauwkeuriger. We gingen experimenteren in het Westerpark in Amsterdam en we hebben alle resultaten in een tabel gezet en zijn met de conclusie gekomen dat onze hypothese klopt en ook dat als iemand dit wilt testen dat het dan op een grotere schaal moet en dat er ook rekening gehouden moet worden met andere dingen zoals het weer en de conditie en ervaring van de mensen die getest worden. Dus het antwoord op de hoofdvraag is: Ja dat kan inderdaad. En de antwoorden op de deelvragen zijn: Nee, de hardware belemmert de slag niet. Ja, de slag wordt vertraagd door de hardware. Nee, je krijgt geen last van je lichaam na het dragen van de hardware. Ik vind dit zeker het beste project van mijn O&O jaar en het was veel simpeler omdat mijn groepje bestond uit twee mensen dus alles gaat veel sneller (vind ik) en de bijdrage was gelijk en er was geen taakverdeling want we vonden dat dat niet hoefde omdat we toch met z’n tweeën waren.

Evaluatie:

Key Evaluation Observations and Challenges | The European Network for Rural  Development (ENRD)

Dit jaar ging in het begin slecht maar er was gelukkig wel steeds verbetering per periode, als ik iets anders had kunnen doen in dit jaar dan zou ik zeggen meer actie nemen in de groep zodat het wat duidelijk wordt wat op elk moment gedaan moet worden want ik merkte dat dat mistte. Ik zou mijzelf als cijfer eerlijk gezegd een 5,5 geven omdat ik nog lang niet mijn best deed in het eerste periode en dat trekt het erg veel omlaag. Bedankt voor mijn portfolio lezen!!